1200కోట్లరూపాయిల ఆస్ధిని 27కోట్లకు ఏవిధంగా అమ్మకం చేశారని ప్రశ్నిస్తున్న వై.కా.పా నాయకుడు తైనాల విజయ్‌కుమార్.

by admin
0 views

You may also like