దక్షీణనియెజవర్గంలో 3వ విడత జన్మభూమి కార్యక్రమంలో పాల్గోన మంత్రి రవింద్రరెడ్డి,జి.వి.యం.సి కమిషనర్

by admin
1 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=2vMRNFqywHY” title=”దక్షీణనియెజవర్గంలో 3వ విడత జన్మభూమి కార్యక్రమంలో పాల్గోన మంత్రి రవింద్రరెడ్డి,జి.వి.యం.సి కమిషనర్ “][/vc_column][/vc_row]

You may also like