జగన్ జలదీక్షకు మద్ధతుగా మే17వ తేదిన రాష్ట్రంలో అన్ని మండలలో ఒక్కరోజు రిలేనిరాహర దీక్షలు చెస్తున్నట్లు వైసిపి వెల్లడి

by admin
1 views

You may also like