చంద్రబాబు అవినీతీ పరిపాలనలో ప్రజలను నిండముంచుతున్నారని ఆరోపించిన వై.సి.పి రాష్ట్రఆధికార ప్రతినిధి కోయ్యప్రసాద్‌రావు.

by admin
0 views

You may also like