గడచిన 2 సంవత్సరాలలో భా.జ.పా. పరిపాలన పూర్తీ వైఫల్యమని కాంగ్రెస్స్ నాయకురాలు కేంద్ర మాజీ మంత్రి కిళ్ళీకృపారాణి విమర్శించారు.

by admin
32 views

You may also like