70వ స్వాతంత్రదినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించిన ఇండియాన్ నేవి.

by admin
2 views

You may also like