21,22,23వార్డులలో ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ తోఫా సరుకుల పంపిణీ చెసిన శాసనసభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్‌కుమార్.

by admin
2 views

You may also like