13-07-2016తేది నుండి శ్రీకనకమహలక్ష్మీ అమ్మవారికి అష్టదళపద్మరాధన విశేషపూజను బ్రహ్మశ్రీచాగంటి కోటిశ్వరరావు గారి చేతులు మీదుగా ప్రారంభిస్తున్నాట్లు వెల్లడించిన కార్యనిర్వహణాధికారి.

by admin
1 views

You may also like