11వ వార్డులో 28 లక్షలతో రోడ్డు పనులకు శంకుస్ధాపన ఎమ్.ఎల్.ఏ విఘ్ణకుమర్‌రాజు చేతులు మిదుగా జరిగింది.

by admin
1 views

You may also like