స్వర్గీయ పి.వి నరసింహరావు జయంతి సందర్భంగా పలు పార్టినాయకులు పూలమాలతో ఘనంగా నివాళ్ళులు అర్పించారు.

by admin
0 views

You may also like

Leave a Comment