రోడ్డు ప్రమదంలో మరణించిన వారి కుటుంబలకు చెక్కులు పంపిణి చెసిన బి.జే.పి ఎమేల్యె

by admin
0 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/rJNWm6oJe2k” title=”రోడ్డు ప్రమదంలో మరణించిన వారి కుటుంబలకు చెక్కులు పంపిణి చెసిన బి.జే.పి ఎమేల్యె”][/vc_column][/vc_row]

You may also like