రాష్ట్రంలో 50% పచ్చదనం పెంప్పందిటయే లక్ష్యంగా సర్కారు శ్రీకారం చుట్టిన వనం మనంలో భాగంగా విశాఖలో 20లక్షల మొక్కలు నాటలని ఆదేశించిన కలక్టర్.

by admin
0 views

You may also like