ప్రభుత్వం 2కోట్లరూపాయలు బకాయిపెట్టి క్వారీ లారీ కుతుంబాలను రోడ్డున పడేసారని తమను తక్షణమే అదుకోవాలని లేని పక్షణ తమకు అత్మహత్యలే గత్యంతరం అని మిడియా సమావేశంలో క్వారీలారీ యూనియన్ నాయకులు తెలిపారు.

by admin
1 views

You may also like