ప్రభుత్వం మేలుకొని తక్షణమే నిరుద్యోగులకూ ఉద్యోగవకాశలను కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగ ఐక్యవేదిక డిమాండ్.

by admin
0 views

You may also like