ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని స్వామీజీ వేషధారణలో భా.జ.పా. ఫ్లోర్‌ లీడర్‌, విశాఖ ఉత్తర ఎమ్‌.ఎల్‌.ఏ. విష్ణుకుమార్‌ రాజుకు వినతి పత్రం అందించిన తె.దే.పా దక్షిణ ఎమ్‌.ఎల్‌.ఏ.వాసుపల్లి గణేష్‌ కుమార్‌.

by admin
0 views

You may also like