పేద ప్రజల బతుకులతో అడుకుంటున్న ప్రభుత్వం, భాదిత కుటుంబలకు అండగా తేదేపా ఆండగా నిలుస్తుంది : బండారు

by prasad
5 views

పేద ప్రజల బతుకులతో అడుకుంటున్న ప్రభుత్వం, భాదిత కుటుంబలకు అండగా తేలుగుదేశం పార్టీ ఆండగా నిలుస్తుంది : Bandaru Satyanarayana #vizagwebnews

You may also like