పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడుతున్న ప్రవేటు బిల్లుకు మద్దతును అన్ని పార్టీ నాయకులకు ఇచ్చెల బుద్దిని ఇవ్వలని సంపత్ వినాయకునికి కొబ్బరికాయల కొట్టిన కాంగ్రెస్.

by admin
2 views

You may also like