పర్యాటకశాఖమంత్రి అర్.కె.రోజాకి ఘనంగా పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన శ్రీకనకమహాలక్ష్మిఅమ్మవారి సిబ్బంది

by prasad
9 views

పర్యాటకశాఖమంత్రి అర్.కె.రోజాకి ఘనంగా పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన శ్రీకనకమహాలక్ష్మిఅమ్మవారి ఆలయం సిబ్బంది

You may also like