దళితులపై అణిచిత వ్యాఖ్యలు చెసిన ముఖ్యమంత్రి అంబేత్కర్ విగ్రహపాదలకు పాలతో కడిగితిరాలని యస్.సి.సెల్ డిమండ్

by admin
2 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/WNqQgky3nCM” title=”దళితులపై అణిచిత వ్యాఖ్యలు చెసిన ముఖ్యమంత్రి అంబేత్కర్ విగ్రహపాదలకు పాలతో కడితిరాలని యస్.సి.సెల్ డిమండ్”][/vc_column][/vc_row]

You may also like