టి.డి.పి ఎమేల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు వై.సి.పి నాయకుడు వంశీకృష్ణపై చెసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించి సవల్ విసిరిన వై.సి.పి నాయకులు

by admin
0 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/K8TChrXba2g” title=”టి.డి.పి ఎమేల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు వై.సి.పి నాయకుడు వంశీకృష్ణపై చెసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించి సవల్ విసిరిన వై.సి.పి నాయకులు “][/vc_column][/vc_row]

You may also like