టి.డి.పి ఎమేల్యేవెలగపూడిరామకృష్ణబాబుకు సవాల్ విసిరిన వైసిపి నాయకుడు వంశికృష్ణ

by admin
1 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/ojhnlqV09SA” title=”టి.డి.పి ఎమేల్యేవెలగపూడిరామకృష్ణబాబుకు సవాల్ విసిరిన వైసిపి నాయకుడు వంశికృష్ణ”][/vc_column][/vc_row]

You may also like

Leave a Comment