జి.ఓ నెం 28ని తక్షణమే రద్దుచెసి తమని అదుకొవలని అరోగ్యమిత్ర సిబ్బంది

by admin
0 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/Bz8xXMYtVq0″ title=”జి.ఓ నెం 28ని తక్షణమే రద్దుచెసి తమని అదుకొవలని అరోగ్యమిత్ర సిబ్బంది”][/vc_column][/vc_row]

You may also like