చోడవరం స్వయంభూ శ్రీ విగ్నేశ్వర స్వామి గణపతి భస్మ అలంకరణ లో కార్యసిద్ది గణపతి స్వామి #vizagwebnews

by prasad
9 views

అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం స్వయంభూ శ్రీ విగ్నేశ్వర స్వామి గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవములో 6వ రోజు భస్మ అలంకరణ లో కార్యసిద్ది గణపతి స్వామి వారు కొడమంచిలి చలపతి

You may also like