గిరిజనులపై పోలిసుల అక్రమనిర్భంధం అక్రమ అరెస్టులు చేసిన వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలని సి.పి.ఎం పార్టీ డిమాండ్.

by admin
0 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/jhM4OSTicek” title=”గిరిజనులపై పోలిసుల అక్రమనిర్భంధం అక్రమ అరెస్టులు చేసిన వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలని సి.పి.ఎం పార్టీ డిమాండ్.”][/vc_column][/vc_row]

You may also like