కె.పి రామచంద్రన్ ప్రవేశపేట్టిన ప్రవేటుబిల్లును అంగీకరించినందుకుగాను జగదంబ కూడలి కాంగ్రెస్‌నాయకులు చెసిన రాష్ట్రబంద్‌లోనాయకులను పోలిసులు అరెస్టు.

by admin
0 views

You may also like