ఆర్టిస్టిక్ స్కేటింగ్ డెవలప్‌మెంట్‌ట్రోఫీ 2016ను శివాజీ పార్క్‌లో ఆవిష్కరించినున్నట్లు విలేఖరుల సమావేశంలో తెలిపారు.

by admin
1 views

You may also like