ట్రైజెమినల్ న్యూరాల్జియ వ్యాధికి ఎండోస్కోపిక్ ద్వారా అత్యాధునిక శస్త్రవికిత్స నిర్వహించిన ఒమ్ని.ఆర్.కె.ఆసుపత్రి వైద్యులు.

by admin
1 views

You may also like