టిడిపి ఎమేల్యే వాసుపల్లి గణేష్‌కుమర్ జన్మదినవేడుకలను ప్రేమాసమాజంలో ఘనంగా నిర్వాహించిన 23వవార్డు మహిళకార్యకర్తలు వార్డునాయకులు

by admin
3 views

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/rkBNX1_TfBA” title=”టిడిపి ఎమేల్యే వాసుపల్లి గణేష్‌కుమర్ జన్మదినవేడుకలను ప్రేమాసమాజంలో ఘనంగా నిర్వాహించిన 23వవార్డు మహిళకార్యకర్తలు వార్డునాయకులు”][/vc_column][/vc_row]

You may also like