మాడుగుల షిరిడీ సాయి మందిరంలో ఘానంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు.

by admin
5 views

You may also like