ధైర్యలక్ష్మీ అవతారంలో శ్రీకనకమహాలక్ష్మీ అమ్మవారికి లక్ష కలువపూలతో అభిషేకం.

by admin
0 views

https://youtu.be/ZrWtDgBmV2I

You may also like