తొలి ఏకాదశి సందర్బంగా శ్రీసత్యనారయణస్వామి వ్రతలలో విశేషంగా పాల్గోన్న భక్తులు.

by admin
1 views

You may also like