జూలై 6న జగన్నాధస్వామి రధాన్ని జీ.వి.యం.సి నుండి అంగరంగ వైభవంగా నగరవీధులలో భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తామని మాతాజీ తెలిపారు.

by admin
0 views

You may also like