గురుపౌర్ణమి సంధర్భంగా గురుమండలార్చనము,అష్టోత్తరకలశ స్నపనము మరియు అన్నాభిషేకం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన శ్రీశ్రీకంఠగురు దత్త పీఠం.

by admin
0 views

You may also like

Leave a Comment