అత్యంత వైభవంగా సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వరద పాయసం ఉత్సవము

by prasad
6 views

You may also like