సెంట్రల్‌మినిష్టర్ రాజ్‌నల్‌సింగ్ బిజేపి కార్యకర్తలను కార్యలయంలో కలిసి అభినందనలు తెలిపారు.

1320
Leave a Reply