విశాఖలో జరుగనున్న అంతరజాతీయ క్రీకెట్ 20-20మ్యాచ్‌కు రీవెన్యు అధికారుల చెతులు మీదుగా టికెట్ల అమ్మకలు

1926

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/g0kLALC_AL8″ title=”విశాఖలో జరుగనున్న అంతరజాతీయ క్రీకెట్ 20-20మ్యాచ్‌కు రీవెన్యు అధికారుల చెతులు మీదుగా టికెట్ల అమ్మకలు”][/vc_column][/vc_row]
Leave a Reply