సురక్షిత్ మాతృత్వం-నవజాతశిశు సంరక్షణ మరియు జీకావైరస్‌పై అవగాహణ ర్యాలిని ప్రారంభించిన కలక్టర్

1585

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/yNW0TmN_hLE” title=”సురక్షిత్ మాతృత్వం-నవజాతశిశు సంరక్షణ మరియు జీకావైరస్‌పై అవగాహణ ర్యాలిని ప్రారంభించిన కలక్టర్”][/vc_column][/vc_row]
Leave a Reply