ప్రజలందరు సుఖ:సంతోషలతో తులతుగలని హోమలు కుంకుమపూజలు నిర్వాహిస్తునట్లు తెలిపరు శ్రీశ్రీశ్రీ కామాఖ్యమాతంగిపీఠం ప్రెస్‌మీట్

1183

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/QXoqrdEeQWA” title=”ప్రజలందరు సుఖ:సంతోషలతో తులతుగలని హోమలు కుంకుమపూజలు నిర్వాహిస్తునట్లు తెలిపరు శ్రీశ్రీశ్రీ కామాఖ్యమాతంగిపీఠం ప్రెస్‌మీట్”][/vc_column][/vc_row]
Leave a Reply