ముద్రగడ్డ పద్మనాభం దీక్షకు సంఘీబవం తెలిపిన గుడివాడ అమర్

1643

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=70jPavq35Bw” title=”ముద్రగడ్డ పద్మనాభం దీక్షకు సంఘీబవం తెలిపిన గుడివాడ అమర్”][/vc_column][/vc_row]
Leave a Reply