జి.వి.యం.సి తమ స్దలం యెక్క వివరాలను తెలిపి తమకు న్యాయం చెయలని కొరుకుంటున్నా భాదితులు

1715

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/kpQKh5WR8Zs” title=”జి.వి.యం.సి తమ స్దలం యెక్క వివరాలను తెలిపి తమకు న్యాయం చెయలని కొరుకుంటున్నా భాదితులు “][/vc_column][/vc_row]
Leave a Reply