3వ లక్ష్మీవారం శ్రీకనకమహలక్ష్మీఅమ్మవారి పంచామృతాభిషేకం

1148

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/dZcD-yLsbk4″ title=”3వ లక్ష్మీవారం శ్రీకనకమహలక్ష్మీఅమ్మవారి పంచామృతాభిషేకం “][/vc_column][/vc_row]
Leave a Reply