అంబికబాగ్‌లో అంగరంగవైభవంగా శ్రీసీతారామచంద్రస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం.

655
Leave a Reply