ది గేట్ వే హోటల్‌లో 6 రోజుల పాటు జరుగనున్న సిల్కు ఇండియా వస్త్ర ప్రదర్శను ప్రారంభించిన బాలివుడ్ సీనినటి గెహన.

557
Leave a Reply