25వవార్డులో కల్వర్టు పనులకు శంకుస్దాపన చెసిన వాసుపల్లి గణేష్‌కుమార్.

514
Leave a Reply