విమాన ప్రమాదంలో గల్లంతయిన వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన వై.యస్.జగన్.

673
Leave a Reply