తనపై ఆక్రమ కేసులు పెడుతున్న ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ బుడుమూరి విజయలక్ష్మీ బారి నుండి రక్షణ కల్పించాలని మీడియాను ఆశ్రయించిన రెండో భర్త.

656
Leave a Reply