మణిపాల్ హస్పిటల్స్ వైజాగ్ నందు ఎబిఓ ఇన్‌కంపాటిబిలిటీ కీడ్నీట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్ విజయవంతం.

614
Leave a Reply