గురుపౌర్ణమి సంధర్భంగా గురుమండలార్చనము,అష్టోత్తరకలశ స్నపనము మరియు అన్నాభిషేకం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన శ్రీశ్రీకంఠగురు దత్త పీఠం.

642
Leave a Reply