11వ వార్డులో 28 లక్షలతో రోడ్డు పనులకు శంకుస్ధాపన ఎమ్.ఎల్.ఏ విఘ్ణకుమర్‌రాజు చేతులు మిదుగా జరిగింది.

569
Leave a Reply