దివంగతనేత డా. వై.ఎస్.రాజశేఖర్‌రెడ్డి 67వ జయంతి వేడుకలను వై.కా.పా. నాయకులు ఘనంగా బీచ్‌రోడ్‌లో నిర్వాహించారు.

672
Leave a Reply